Informații suplimentare privind confidențialitatea și cookie-urile


Politica de confidențialitate și cookie-uri

Acest site web poate utiliza cookie-uri și alte sisteme de procesare și stocare a datelor utilizatorului. Pentru a afla mai multe și pentru a vizualiza nota de informare detaliată, utilizatorul poate parcurge și consulta acest document și/sau se poate adresa operatorului de date prin intermediul contactelor evidențiate mai jos.

Operator de date

Lycnos di Fois Alessandro
Via Don Mosetto 59 - 10015 Ivrea (TO)
Nr. de TVA: 12208440011
Cod fiscal: FSOLSN59M29B354H
Adresa de e-mail a titularului: lycnos@gmail.com

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal colectate de acest site web, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, se numără: Cookie-uri, date de utilizare, nume, prenume, nume de familie, e-mail și date dezvăluite în timpul utilizării serviciului.

Detaliile complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin intermediul unor texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizator, colectate automat în timpul utilizării acestui site web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca acest Site Web să nu poată furniza Serviciul. În cazul în care acest Site Web indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze operatorul.
Orice utilizare a modulelor cookie - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web, dacă nu se specifică altfel, este în scopul furnizării serviciului solicitat de utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în Politica privind modulele cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, exonerând Proprietarul de orice responsabilitate față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor

Modalități de tratament

Operatorul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces la date și alți subiecți implicați în organizarea acestui site web (administratori administrativi, comerciali, de marketing, juridici, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, operatori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorului i se poate permite să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau oricare dintre celelalte temeiuri juridice specificate mai jos, până când Utilizatorul se opune ("opts-out") unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care este supus operatorul;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să solicitați operatorului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei operațiuni de prelucrare și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele dvs. personale pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care vă aflați. Pentru mai multe informații privind locația de procesare, Utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile de procesare a datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de către operatorul de date pentru a proteja datele.

În cazul în care are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, utilizatorul poate consulta secțiunile respective din prezentul document sau poate solicita informații de la operator, contactându-l la datele de contact indicate la început.

Perioada de depozitare

Datele sunt procesate și stocate pentru perioada de timp necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între operator și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Operator în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul poate păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă până la revocarea consimțământului. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, de anulare, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile prelucrării datelor

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: Interacțiunea cu rețelele de socializare și platformele externe, Statistici, Contactarea Utilizatorului, Interacțiunea cu platformele de chat live, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Servicii de platformă și găzduire și Gestionarea plăților.

Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la datele cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunile relevante din prezentul document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și prin intermediul următoarelor servicii:

 • Contactarea utilizatorului

  Formular de contact (acest site)

  Utilizatorul, prin completarea formularului de contact cu datele sale, consimte la utilizarea acestora pentru a răspunde la solicitări de informații, oferte sau de orice altă natură indicate în antetul formularului.

  Date cu caracter personal colectate: nume, e-mail, telefon, prenume, alte date de contact și alte informații propuse de utilizator în scopul dialogului de conținut.

  Listă de difuzare sau buletin informativ (acest site web)

  Prin înscrierea în lista de corespondență sau în newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte cărora le pot fi trimise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații de natură comercială și promoțională, referitoare la acest site web. De asemenea, adresa de e-mail a utilizatorului poate fi adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

  Date cu caracter personal colectate: date de bază esențiale și date de contact

 • Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

  Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele de socializare sau cu alte platforme externe, direct din paginile acestui site.
  Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site web sunt supuse în fiecare caz setărilor de confidențialitate ale utilizatorului în legătură cu fiecare rețea socială.
  În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu o rețea socială, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

  AddThis (Addthis Inc.)

  AddThis este un serviciu furnizat de Clearspring Technologies Inc. care afișează un widget care permite interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe și partajarea de conținut pe acest site web.
  În funcție de configurație, acest serviciu poate afișa widget-uri aparținând unor terțe părți, cum ar fi operatorii rețelelor sociale pe care partajați interacțiuni. În acest caz, terții care furnizează widgetul vor fi, de asemenea, la curent cu interacțiunea realizată și cu datele de utilizare referitoare la paginile în care este instalat acest serviciu.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate.

  Butonul +1 și widgeturile sociale ale Google+ (Google Inc.)

  Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizate de Google Inc.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate. Aderent la Scutul de confidențialitate.

  Butonul "Like" și widgeturile sociale ale Facebook (Facebook, Inc.)

  Butonul "Like" și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate. Aderent la Scutul de confidențialitate.

  Butonul Tweet și widgeturile sociale Twitter (Twitter, Inc.)

  Butonul Tweet și widgeturile sociale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizate de Twitter, Inc.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate. Aderent la Scutul de confidențialitate.

 • Servicii de platformă și găzduire

  Aceste servicii sunt destinate să găzduiască și să opereze componente cheie ale acestui site web, făcând posibilă furnizarea acestui site web de pe o singură platformă. Aceste platforme pun la dispoziția Proprietarului o gamă largă de instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumente analitice, gestionarea înregistrării utilizatorilor, gestionarea comentariilor și a bazelor de date, instrumente de comerț electronic, instrumente de procesare a plăților etc. Utilizarea acestor instrumente implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin intermediul unor servere dispersate geografic în diferite locații, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate Datele cu caracter personal (deși se va păstra dreptul utilizatorului de a solicita ștergerea acestora de la unitatea centrală de administrare, ceea ce va afecta serverele indiferent de locul în care acestea se află.

 • Statistici

  Serviciile cuprinse în această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și servesc la urmărirea comportamentului utilizatorului.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează datele cu caracter personal colectate în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a acestui site web, de a compila rapoarte și de a le partaja cu alte servicii furnizate de Google.
  Google poate utiliza datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din rețeaua sa de publicitate.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate - Opt Out. Aderent la Scutul de confidențialitate.

 • Afișarea conținutului de pe platforme externe

  Acest tip de serviciu face posibilă afișarea conținutului găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și interacțiunea cu acestea.
  În cazul în care este instalat un astfel de serviciu, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

  Google Fonts (Google Inc.)

  Google Fonts este un serviciu de afișare a fonturilor operat de Google Inc. care permite acestui site web să integreze fonturi în paginile sale.

  Date cu caracter personal colectate: Date de utilizare și diverse tipuri de date, conform politicii de confidențialitate a serviciului.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate. Aderent la Scutul de confidențialitate.

  Widget Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps este un serviciu de afișare a hărților operat de Google Inc. care permite acestui site web să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

  Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii - Politica de confidențialitate. Aderent la Scutul de confidențialitate.

  Alte servicii de reprezentare a hărților interactive

care pot păstra datele de localizare ale utilizatorului pentru perioada necesară pentru a furniza serviciul solicitat de utilizator, iar apoi pot fi pierdute atunci când utilizatorul închide browserul.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date.

În special, utilizatorul are dreptul de a:

 • să își retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorul își poate revoca consimțământul exprimat anterior cu privire la prelucrarea datelor sale personale.
 • să se opună prelucrării datelor lor. Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii despre dreptul de a obiecta pot fi găsite în secțiunea de mai jos.
 • accesul la datele lor. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operator, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
 • verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita ca acestea să fie actualizate sau corectate.
 • să obțină restricționarea prelucrării. În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra datele în alt scop decât stocarea lor.
 • să obțină ștergerea sau eliminarea datelor lor cu caracter personal. În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale de către operator.
 • să primească datele lor sau să le transfere către un alt operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transfera fără obstacole către un alt operator de date. Această dispoziție se aplică atunci când datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, pe un contract la care utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
 • depuneți o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor sau poate acționa în justiție în cazul unei încălcări a normelor.

Detalii privind dreptul de opoziție

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau în vederea urmăririi unui interes legitim al operatorului, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorii sunt informați că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul prelucrează Datele în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale operatorului indicate în prezentul document. Cererile sunt depuse gratuit și sunt prelucrate de către operator în cel mai scurt timp posibil, în orice caz în termen de o lună.

Informații suplimentare privind tratamentul

Apărarea în instanță

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate de către operatorul de date în cadrul procedurilor judiciare sau în etapele pregătitoare ale unor astfel de proceduri pentru a se apăra împotriva abuzurilor în utilizarea acestui site web sau a serviciilor conexe de către utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul de date poate fi obligat să divulge datele prin ordin al autorităților publice.

Informații specifice

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopul operării și întreținerii, acest site web și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date, utilizând detaliile de contact.

Răspunsul la solicitările "Do Not Track

Acest site web nu acceptă solicitări de tip "Do Not Track".
Pentru a afla dacă serviciile terțe utilizate le susțin, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment. Prin urmare, utilizatorul este obligat să consulte această pagină în mod regulat, referindu-se la data ultimei modificări indicată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, operatorul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care, direct sau indirect, chiar și în combinație cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Acestea sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestui site (inclusiv de către aplicațiile terților integrate în acest site), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorul care se conectează la acest site, adresele de notație URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (reușită, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detalii despre itinerariul urmat de utilizator.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, durata de timp petrecută pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la succesiunea paginilor consultate, la parametrii privind sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, este persoana vizată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor (sau manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, astfel cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorilor.

Serviciul

Serviciul furnizat de acest site web, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) de pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană în prezentul document se consideră a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și la Spațiul Economic European.

Cookie-uri

O mică parte din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.


Referințe juridice

Această politică de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor reglementări legale, inclusiv a articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest site web.


Document actualizat la 16/09/2022